top of page
logo-van-Dinther-o.png

Kerk Waspik

Wij als Van Dinther Bouwbedrijf hebben de opdracht gekregen om het hoogaltaar te voorzien van een inspectiesteiger. Vanaf de steiger zullen door diverse instanties de kwaliteit en stabiliteit worden vastgesteld. Hierna zal een plan van aanpak worden opgesteld.bottom of page