Kerk | Oirschot

Circa 2,5 jaar is intensief gewerkt aan de restauratie van het topmonument midden in de Brabantse plaats Oirschot. De grote Rooms Katholieke Sint Petrus kerk, inmiddels basiliek, is gebouwd in zogenaamde "Kempische Gotiek" met kernmerkend de vele tufstenen speklagen. Met veel vakmanschap is gewerkt aan alle onderdelen van de kerk uit de 16 eeuw, zowel exterieur als interieur.
Projecten, klein of groot.
Projecten waar we trots op zijn.
CONTACT - vrijblijvend om tafel?